A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein: a possible drug candidate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)S31
TidskriftFree Radical Biology and Medicine
Volym75 Suppl 1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Citera det här