ABO and RhD blood group are not associated with mortality and morbidity in critically ill patients; a multicentre observational study of 29 512 patients

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”ABO and RhD blood group are not associated with mortality and morbidity in critically ill patients; a multicentre observational study of 29 512 patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap