Om alkoholens skyddande effekter mot hjärt-kärlsjukdom: Ingen anledning för lågkonsumenter att öka sitt drickande

Staffan Lindeberg, Per-Olof Östergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets titel på inmatningsspråkAbout the protective effects of alcohol against cardiovascular diseases: no reason to increase drinking habits
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2387-2387
TidskriftLäkartidningen
Volym100
Utgåva28-29
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Citera det här