Absolute or relative voice rest after phonosurgery: a blind randomized prospective clinical trial

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Absolute or relative voice rest after phonosurgery: a blind randomized prospective clinical trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap