Absolute quantification of perfusion by dynamic susceptibility contrast MRI using Bookend and VASO steady-state CBV calibration: a comparison with pseudo-continuous ASL.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

312 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI) tends to return elevated estimates of cerebral blood flow (CBF) and cerebral blood volume (CBV). In this study, subject-specific calibration factors (CFs), based on steady-state CBV measurements, were applied to rescale the absolute level of DSC-MRI CBF.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)487-499
TidskriftMagma
Volym27
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Absolute quantification of perfusion by dynamic susceptibility contrast MRI using Bookend and VASO steady-state CBV calibration: a comparison with pseudo-continuous ASL.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här