Absolute quantification of perfusion using dynamic susceptibility contrast MRI: pitfalls and possibilities.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

79 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Absolute quantification of perfusion using dynamic susceptibility contrast MRI: pitfalls and possibilities.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap