Academic entrepreneurship: A bibliometric engagement model

Stefan Gössling, Brent D. Moyle, David Weaver

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Academic entrepreneurship: A bibliometric engagement model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap