Academic vascular unit collaboration with advertising agency yields higher compliance in screening for abdominal aortic aneurysm.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To improve compliance with abdominal aortic aneurysm (AAA) screening in low compliance areas, individually tailored invitations were developed in collaboration with a professional advertising agency. Compliance increased in two intervention municipalities from 71.4% in 2010-2012 to 78.1% in 2013 (p = 0.025), and was then higher [odds ratio 1.7; 95% confidence interval 1.1-2.6; p = 0.013] than in two control municipalities in which compliance was unchanged (417/552 [75.5%] in 2010-12 and 122/180 [67.8%] in 2013). Compliance with AAA-screening can be increased by collaboration with a professional advertising agency, albeit at a comparably high cost.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)216-218
TidskriftJournal of Medical Screening
Volym21
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Academic vascular unit collaboration with advertising agency yields higher compliance in screening for abdominal aortic aneurysm.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här