Academic vascular unit collaboration with advertising agency yields higher compliance in screening for abdominal aortic aneurysm.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat