Accelerated exchange of a buried water molecule in selectively disulfide-reduced bovine pancreatic trypsin inhibitor.

Vladimir Denisov, J Peters, H D Hörlein, Bertil Halle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accelerated exchange of a buried water molecule in selectively disulfide-reduced bovine pancreatic trypsin inhibitor.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap