Accelerated landing in a stingless bee and its unexpected benefits for traffic congestion

Pierre Tichit, Isabel Alves-Dos-Santos, Marie Dacke, Emily Baird

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accelerated landing in a stingless bee and its unexpected benefits for traffic congestion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar