Accelerating crystal plasticity simulations using GPU multiprocessors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
376 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accelerating crystal plasticity simulations using GPU multiprocessors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap