Accent Patterning on Domain-Related Information in Swedish Travel Dialogues

Merle Horne, Petra Hansson, Gösta Bruce, Johan Frid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accent Patterning on Domain-Related Information in Swedish Travel Dialogues”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap