Access to healthcare for people with intellectual disability

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

    185 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Access to healthcare for people with intellectual disability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap