Accession to the ECHR: A legal assessment of the draft accession agreement

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkfranska
TidskriftRobert Schuman Foundation, Policy Paper
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här