Accumulation of cellular prion protein within β-amyloid oligomer plaques in aged human brains

Reisuke H Takahashi, Mayumi Yokotsuka, Minoru Tobiume, Yuko Sato, Hideki Hasegawa, Toshitaka Nagao, Gunnar K Gouras

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accumulation of cellular prion protein within β-amyloid oligomer plaques in aged human brains”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap