Accuracy Analysis of Airborne Gravimeter Calibration Using Repeated Flight Paths

Yuri Bolotin, Aleksei Fedorov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accuracy Analysis of Airborne Gravimeter Calibration Using Repeated Flight Paths”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics