Accuracy in Celiac Disease Diagnostics by Controlling the Small-bowel Biopsy Process.

Charlotta Webb, Britta Halvarsson, Fredrik Norström, Anna Myléus, Annelie Carlsson, Lars Danielsson, Lotta Högberg, Anneli Ivarsson, Eva Karlsson, Lars Stenhammar, Olof Sandström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accuracy in Celiac Disease Diagnostics by Controlling the Small-bowel Biopsy Process.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap