Accuracy of the quantification of organ activity from planar gamma camera images

Kristina Norrgren, SL Svegborn, Johan Areberg, Sören Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Accuracy of the quantification of organ activity from planar gamma camera images”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap