Accurate recovery of articulator positions from acoustics: New conclusions based on human data

John Hogden, Anders Löfqvist, Vincent Gracco, Philip Rubin, Elliot Saltzman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

59 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1819-1834
TidskriftJournal of the Acoustical Society of America
Volym100
Utgåva3
StatusPublished - 1996

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Citera det här