Acetabular dysplasia at the age of 1 year in children with neonatal instability of the hip.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
162 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acetabular dysplasia at the age of 1 year in children with neonatal instability of the hip.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap