Acetabular dysplasia at the age of 1 year in children with neonatal instability of the hip.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
160 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat