Acetabular dysplasia at the age of 1 year in children with neonatal instability of the hip.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
162 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat