Acid Reflux at the Gastroesophageal Junction. Pathophysiological and Diagnostical Aspects

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

234 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acid Reflux at the Gastroesophageal Junction. Pathophysiological and Diagnostical Aspects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap