Acoustic cell patterning in hydrogel for three-dimensional cell network formation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acoustic cell patterning in hydrogel for three-dimensional cell network formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap