Acoustic, Thermal and Non-thermal Dynamics in Condensed Matter Studied by Time-Resolved X-ray Diffraction

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

101 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acoustic, Thermal and Non-thermal Dynamics in Condensed Matter Studied by Time-Resolved X-ray Diffraction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi