Acquisition of Technology-Based Firms: A Study of Acquisition and Growth Patterns among Swedish Firms

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Förlag
StatusPublished - 1990
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv

Citera det här