ACROBOTER: a ceiling based crawling, hoisting and swinging service robot platform

Toth Andras, Laszlo Kovacs, Gunnar Bolmsjö, Giorgos Nikoleris, Gabor Stepan

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikation23rd BCS Conference on Human-Computer Interaction
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Robotteknik och automation

Citera det här