Acrylamide in Potato Crisps - A Three-year Study on Swedish-grown Potatoes

Gunilla Viklund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acrylamide in Potato Crisps - A Three-year Study on Swedish-grown Potatoes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi