Actin-like protein associated with plasma membranes from Euglena gracilis

Silja Petersen-Mahrt, Anders Sonesson, Susanne Widell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Actin-like protein associated with plasma membranes from Euglena gracilis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Neuroscience