Activation of cPLA2 is required for leukotriene D4-induced proliferation in colon cancer cells.

Ladan Parhamifar, Bengt Jeppsson, Anita Sjölander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)

Sökresultat