Active Ageing: Conceptual Developments, International Experiences and Recent Policy Strategies in Italy

Claudia Di Matteo, Giovanni Lamura, Andrea Principi

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Active Ageing: Conceptual Developments, International Experiences and Recent Policy Strategies in Italy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap