Active and passive transductions—definitions and implications for learning

Kim Svensson, Jennie Lundqvist, Esmeralda Campos, Urban Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Active and passive transductions—definitions and implications for learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi