Active distances for convolutional codes

Stefan Höst, Rolf Johannesson, Kamil Zigangirov, Viktor V. Zyablov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

216 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

A family of active distance measures for general convolutional codes is defined. These distances are generalizations of the extended distances introduced by Thommesen and Justesen (1983) for unit memory convolutional codes. It is shown that the error correcting capability of a convolutional code is determined by the active distances. The ensemble of periodically time-varying convolutional codes is defined and lower bounds on the active distances are derived for this ensemble. The active distances are very useful in the analysis of concatenated convolutional encoders
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)658-669
TidskriftIEEE Transactions on Information Theory
Volym45
Nummer2
DOI
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Active distances for convolutional codes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här