Active layer thickening and controls on interannual variability in the Nordic Arctic compared to the circum-Arctic.

Sarah Strand, Hanne H Christiansen, Margareta Johansson, H. Jonas Akerman, Ole Humlum

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Strand, S.M., H.H. Christiansen, M. Johansson, J. Åkerman, O. Humlum. 2020. Permafrost and Periglacial Processes 2020
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)47-58
TidskriftPermafrost and Periglacial Processes
Volym32
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2020 okt. 14

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Meteorologi och atmosfärforskning
  • Klimatforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Active layer thickening and controls on interannual variability in the Nordic Arctic compared to the circum-Arctic.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här