Active Powers and Passive Powers - Do Causal Interactions Require Both?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Many powers metaphysicians postulate both active and passive powers, understood as distinct kinds of intrinsic causal properties of objects. I argue that the category of passive power is superfluous. I also offer a diagnosis of how philosophers are misled to postulate passive powers.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1603-1612
Antal sidor10
TidskriftPhilosophia
Volym47
Utgåva5
Tidigt onlinedatum2019
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Active Powers and Passive Powers - Do Causal Interactions Require Both?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här