Actively controlled cardiac afterload

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Actively controlled cardiac afterload”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Earth and Planetary Sciences

Engineering