Activin A inhibits BMP-signaling by binding ACVR2A and ACVR2B.

Oddrun Elise Olsen, Karin Fahl Wader, Hanne Hella, Anne Kærsgaard Mylin, Ingemar Turesson, Ingerid Nesthus, Anders Waage, Anders Sundan, Toril Holien

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

179 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Activin A inhibits BMP-signaling by binding ACVR2A and ACVR2B.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar