Activity-independent release of the amyloid β-peptide from rat brain nerve terminals.

Jolanta L Lundgren, Saheeb Ahmed, Bengt Winblad, Gunnar Gouras, Lars O Tjernberg, Susanne Frykman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Activity-independent release of the amyloid β-peptide from rat brain nerve terminals.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap