Actomyosin motility on nanostructured surfaces

Richard Bunk, J Klinth, Lars Montelius, IA Nicholls, Pär Omling, S Tagerud, A Mansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Actomyosin motility on nanostructured surfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar