Actual and non-actual motion: why experientialist semantics needs phenomenology (and vice versa)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Actual and non-actual motion: why experientialist semantics needs phenomenology (and vice versa)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap