Acute cellular rejection later than one year after heart transplantation: A single-center retrospective study at Skåne University Hospital in Lund 1988-2010

Carl Söderlund, Göran Rådegran

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acute cellular rejection later than one year after heart transplantation: A single-center retrospective study at Skåne University Hospital in Lund 1988-2010”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap