Acute effects of exercise on specific and global coagulation parameters in severe haemophilia A.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)E416-E419
TidskriftHaemophilia
Volym21
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här