Acute infection with the intestinal parasite Trichuris muris has long-term consequences on mucosal mast cell homeostasis and epithelial integrity

Daniel Sorobetea, Jacob Bak Holm, Henrietta Henningsson, Karsten Kristiansen, Marcus Svensson-Frej

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

208 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acute infection with the intestinal parasite Trichuris muris has long-term consequences on mucosal mast cell homeostasis and epithelial integrity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology