Acute leukaemia and malignant lymphoma patients’ experiences of disease, treatment and nursing care during the active treatment phase: an explorative study.

L Persson, Ingalill Rahm Hallberg, O Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acute leukaemia and malignant lymphoma patients’ experiences of disease, treatment and nursing care during the active treatment phase: an explorative study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions