Acute onset of ovarian dysfunction in young females after start of cancer treatment.

Helena Mörse, Maria Elfving, Anna Lindgren, Pål Wölner-Hanssen, Claus Yding Andersen, Ingrid Øra

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acute onset of ovarian dysfunction in young females after start of cancer treatment.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry