Acute onset of ovarian dysfunction in young females after start of cancer treatment.

Helena Mörse, Maria Elfving, Anna Lindgren, Pål Wölner-Hanssen, Claus Yding Andersen, Ingrid Øra

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat