Acute reduction of cerebrospinal fluid volume prior to spinal anesthesia: implications for sensory block extent

Martin F. Bjurström, Niklas Mattsson, Andreas Harsten, Nicholas Dietz, Mikael Bodelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acute reduction of cerebrospinal fluid volume prior to spinal anesthesia: implications for sensory block extent”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap