Adaptive Model Predictive Control of Combustion in Flex-Fuel Heavy Duty Compression-Ignition Engine

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)13863-13869
TidskriftIFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
Volym53
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Farkostteknik
  • Energiteknik

Citera det här