Adding attenuation corrected images in myocardial perfusion imaging reduces the need for a rest study.

Elin Trägårdh, Sven Valind, Lars Edenbrandt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

151 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adding attenuation corrected images in myocardial perfusion imaging reduces the need for a rest study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap